Binnenkort in De Kapel

 • 27 jan Religieuze bijeenkomst. Ds. Willem van der Meiden: Het Samaritaanse dilemma
 • 03 feb Lezing. Barbara Zwaan: De spiritualiteit van Etty Hillesum
 • 10 feb Lezing. Kees Voorhoeve: Kabbalah en de weg naar bevrijding
 • 17 feb Lezing. Drs. Katrijne Bezemer: De jeugdjaren van Jezus
 • 21 feb Podium de kApel - Jong Talent Kamermuziek

De Kapel nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief

Inhoud syndiceren

Geïnteresseerd

Bent u al lid,vriend of abonnee van De Kapel?

Voor jongeren tot 35 jaar is het mogelijk om voor de duur van één verenigingsjaar aspirant-lid te worden.

Om u jaarlijks een zo gevarieerd mogelijk programma te presenteren, is uw donatie zeer gewenst. Met uw financiële bijdrage kunt u ons steunen als lid, vriend of donateur.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Opzeggingen dienen een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar schriftelijk te worden gedaan.

Onze leden betuigen door hun lidmaatschap hun instemming met het doel van de afdeling. Ieder lid van de afdeling is tevens lid van de landelijke NPB, waarbij er een afdracht plaatsvindt.

Leden hebben recht op:

 • pastorale zorg (w.o. begeleiding bij uitvaarten);
 • deelname aan de activiteiten van de afdeling met reductie; 
 • toezending van het programmaboekje;
 • toezending van de landelijke periodiek Ruimte;
 • deelname aan ledenvergaderingen (met stemrecht); 
 • het vervullen van bestuursfuncties of commissietaken.

Onze vrienden zijn zij die zich, zonder lid te zijn van de landelijke NPB, betrokken voelen bij De Kapel.

Vrienden hebben recht op:

 • deelname aan de activiteiten van de afdeling met reductie;
 • toezending van het programmaboekje; 
 • deelname aan ledenvergaderingen (zonder stemrecht); 
 • het vervullen van commissietaken.

Onze donateurs hebben recht op:

 • deelname aan de activiteiten van de afdeling met reductie;
 • toezending van het programmaboekje; 
 • toezending van de landelijke periodiek Ruimte;
 • deelname aan ledenvergaderingen (zonder stemrecht); 
 • het vervullen van commissietaken.

Onze abonnees hebben recht op:

 •   toezending van het programmaboekje.

Onze aspirant-leden hebben gedurende één jaar de tijd om te ervaren of het geboden programma aansluit bij de zoektocht naar zingeving. Daarna kan het aspirant lidmaatschap omgezet worden in gewoon lid of vriend van De Kapel.

Aspirant-leden hebben recht op:

 • deelname aan de activiteiten van de afdeling met reductie;
 • toezending van het programmaboekje;
 • deelname aan ledenvergadering (zonder stemrecht);
 • vervullen van commissietaken.

Uw contributie
Lid: per persoon € 190 per jaar, per gezin € 310 per jaar.
Vriend: per persoon € 160 per jaar, per gezin € 280 per jaar.
Donateur: € 100 per jaar, per gezin € 160 per jaar.
Aspirant-lid per persoon € 75 per jaar.
Abonnee: € 30 per jaar.
Uiteraard is een hogere bijdrage welkom.

Graag ontvangen wij uw bijdrage aan het begin van het verenigingsjaar:
ABN-AMRO bankrekening NL02 ABNA 56.25.21.178 t.n.v. het Centrum voor Religieuze Bezinning te Bloemendaal. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Een aantal leden behoort tot een kerkgenootschap. Zij kunnen hun jaarlijkse bijdrage verdelen tussen hun kerk en onze geloofsgemeenschap. Behoudens bijzondere omstandigheden geldt ook in deze gevallen de hierboven toegelichte regeling m.b.t. de minimumbijdrage, maar bij de verdeling van het meerdere zou men het meest kunnen geven aan die gemeenschap waartoe men zich het sterkst voelt aangetrokken. De exploitatie van een eigen gebouw, organisatie zondagochtendbijeenkomsten, de uitgave van het programmaboekje en de afdracht aan de landelijke NPB vergen veel geld. Natuurlijk kan niet iedereen het gemiddeld benodigde bedrag opbrengen, maar toch is het goed te weten dat de gemiddelde jaarlijkse lasten € 200 per gezin en € 140 per individueel lid bedragen. 

Werkelijk financiële bezwaren mogen echter nooit een beletsel vormen voor de toetreding tot het Centrum voor Religieuze Bezinning, De Kapel. In overleg met het bestuur kan een gedeeltelijke ontheffing verleend worden van de betaling van de minimumbijdrage.